در این پست درباره کال تو اکشن اینستاگرام یا دعوت به اقدام از مخاطب صحبت می‌کنیم که عبارت است از فراخوانی برای اقدام و دعوتی برای کاربر برای انجام برخی اقدامات دلخواه است. شما اغلب نمونه‌های فراخوان را در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مختلف می‌بینید….