بازاریابی احساسی یا Emotional Marketing می‌گه دلیل اینکه شما نمی‌تونین مشتری داشته باشین، اینه که چیزی که اون‌ها می‌خوان رو بهشون ارائه نمی‌دین. گاهی وقت‌ها در مسیر کسب‌وکار به قدری درگیر ارائه‌ی چیزهایی می‌شیم که فکر می‌کنیم مشتری «نیاز» داره، که از چیزی که اون…