محتواساز از تركيب محتوا + ساز تشکیل شده، و معنی اون به ظاهر مشخص هست، یعنی کسی که محتوا می‌سازه. در کنار اون به انجام عمل ساخت و تولید محتوا هم محتواسازی گفته می‌شه. در اکثر متن‌هایی که در اینترنت هست، این کلید واژه‌ها به…