فالوور کم در صفحه‌ی شما همیشه نشانه‌ی ضعیف بودن شما نیست و هزاران دلیل ممکنه داشته باشه. وقتی زمان کمی از آغاز کار صفحه‌تون گذشته باشه، یا اصلا موضوع صفحه چیزی باشه که مخاطبین کمی‌تری به اون نیاز داشته باشن و … همه می‌توننن دلایلی…