تکنیک افزایش فروش یعنی اینکه باید نوع دیدگاه‌تون رو نسبت به مسائل تغییر بدین. باید سعی کنین نگاه‌تون رو شبیه به یک کارآفرین کنین و از نگاه یک کاسب سنتی فاصله بگیرین. کاسب رو ما در این مطلب اصطلاحا به کسی می‌گیم که با روش‌های…